Suoraan sisältöön

Opiskelijan tuki

Toisen asteen oppilaitoksissa seurataan opiskelijoiden opintojen etenemistä ja läsnäoloa säännöllisesti. Ryhmänohjaaja vastaa opintojen seurannasta ja koko lukioyhteisö ohjaa, tukee ja kannustaa opiskelijaa. Tuen portaat -malli auttaa hahmottamaan opiskelijan yksilölliseen tilanteeseen tarvittavat tukitoimet.

Opiskelijalle tarjottava tuki voi olla moniammatillista yhteistyötä, johon yhdistyy esimerkiksi pedagoginen, psykologinen, sosiaalinen tai terveydenhuollollinen tukitoimi. Opiskelijan käytössä ovat opinto-ohjaajan, erityisopettajan, psykologin, kuraattorin, terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut. Näiden lisäksi opettajat ja kansliahenkilökunta ovat tarvittaessa käytettävissä opiskeluihin liittyvissä kysymyksissä.

Tietoa ja vinkkejä opiskeluun sekä elämänhallinnan tueksi löytyy toisen asteen opiskeluhuollon kuraattorien ja psykologien ylläpitämiltä sivuilta Toisen asteen yhteys. Linkki sivustoon löytyy tämän sivun oikeasta reunasta "Opiskeluhuollon verkkosivut opiskelijoille".

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltoa toteutetaan medialukiossa sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä toimintana.

Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa korostetaan ennaltaehkäisevää työtä, jossa painopisteenä on koko kouluyhteisön hyvinvointi. Yhteisöllistä toimintaa koordinoi, suunnittelee ja toteuttaa opiskeluhuoltoryhmä, jota koulussamme kutsutaan TUKI-tiimiksi. Tiimiin kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, psykologi, kuraattori, opiskelijakuntaa ohjaava opettaja sekä opiskelijakunnan hallituksen edustaja.

Yksilöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yksilövastaanottoina että verkostotapaamisina opiskelijan suostumuksella.

TUKI-tiimin vuosittainen toimintasuunnitelma löytyy wilman toimintasuunnitelmasta. Medialukion opiskeluhuoltosuunnitelmassa kerrotaan tarkemmin opiskeluhuollon toimintamalleista ja työnjaosta.

Linkki oppimisentuki -sivustolle06.10.2021 13:27