Suoraan sisältöön

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaus auttaa opiskelijaa saamaan riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen opintojen alkua, sen aikana ja päättyessä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella opintonsa, laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa yhteistyössä opettajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan.

Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa yhdessä opettajien kanssa. Hän auttaa myös jatkokoulutuksen suunnittelemisessa ja valintojen tekemisessä.

 Marika Grip
 marika.grip(at)edu.hel.fi
 p. 040 663 7695
 Ryhmät: 
 21ACD, 20FGH,
 19DE ja 18E

Leena Ohtonen
leena.ohtonen(at)edu.hel.fi
p. 040 775 3676
Ryhmät:
21EFG, 20DEM
ja 19ABC


 Mikko PeltoniemiMikko Peltoniemi
 mikko.peltoniemi(at)edu.hel.fi
 p. 040 704 5260
 Ryhmät:
 21B, 20X
 19X ja 18F
     


Elina Rintalon kuva

 Elina Rintatalo
 elina.rintatalo(at)edu.hel.fi
 p. 050 531 8530 
 Ryhmät:  
 21IM, 20IJN,
 19FN ja 18ABCN


Pirita Vähäkuopuksen kuva

 Pirita Vähäkuopus   
 pirita.vahakuopus(at)edu.hel.fi  
 p. 050 531 3572  
 Ryhmät:   
 21HN, 20ABC,
 19GM ja 18DGM



06.10.2021 13:27