Suoraan sisältöön

Lukiodiplomit

Helsingin medialukiossa voi suorittaa median, kuvataiteen, musiikin ja liikunnan lukiodiplomin.

Lukiodiplomilla opiskelija voi antaa näytön osaamisestaan taito- ja taideaineissa. Diplomien ehdot, arviointikriteerit ja todistukset määritellään valtakunnallisesti. Diplomit arvioidaan asteikolla 4–10. Suoritetusta lukiodiplomista saa todistuksen lukion päättötodistuksen mukana.

Median lukiodiplomi (MELD3)

Ennen kuin suoritat lukiodiplomin, sinulla täytyy olla suoritettuna vähintään neljä mediakurssia.

MELD3-kurssin aikana suoritetaan valtakunnallinen median lukiodiplomi. Diplomin suorittaminen koostuu kolmesta osasta: mediaelämäkerrasta, päättötyöstä ja loppuesseestä.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus soveltaa ja syventää lukiossa hankittuja mediatietoja ja -taitoja näyttöluontoisesti oman työskentelyprosessin kautta. Kurssi edellyttää kypsyyttä suunnitteluun ja itsenäiseen valintojen tekoon. Mediadiplomikurssi valmentaa opiskelijaa mahdollisiin media-alan jatko-opintoihin.

Mediadiplomin perustana ovat opiskelijan lukioaikanaan suorittamat mediaan liittyvät opinnot ja valvonnan alaisena prosessoitu lopputyö.

Lisätietoja kurssista sekä sen arvioinnista saa mediakurssien opettajilta sekä Opetushallituksen sivuilta

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2)

Kun olet suorittanut neljä kuvataiteen kurssia (KU- tai MEDKU-kurssit), sinulla on mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2). Diplomin suorittamista tukevat kaikki kuvataiteen kurssit, mutta erityisesti suositellaan syventävien kurssien suorittamista (KU 1–4) ennen diplomikurssille osallistumista.

Lisätietoja saa kuvataideopettajilta sekä Opetushallituksen sivuilta

Musiikin lukiodiplomi (MULD6)

Kun olet suorittanut neljä musiikin kurssia (MU- tai MEDMU-kurssit) , sinulla on mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen musiikin lukiodiplomi  (MULD6).

Diplomin suorittamista tukevat kaikki musiikin kurssit. Musiikin lukiodiplomin tavoitteena on ohjata opiskelijoita tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen musiikin harrastamiseen ja opiskeluun sekä dokumentoimaan, tarkastelemaan ja arvioimaan omia musiikillisia tuotoksia ja musiikillista kehittymistä. Musiikin lukiodiplomin perustana on opiskelijan koko lukioaikainen musiikin opiskelu sekä koulussa että sen ulkopuolella.

Lisätietoa saa musiikinopettajalta sekä Opetushallituksen sivuilta

Liikunnan lukiodiplomi (LILD4)

Liikuntadiplomikurssille voi tulla, kun on suorittanut vähintään neljä liikuntakurssia. Diplomista on hyötyä liikunnalliselle uralle suuntautuvilla mm. pääsykokeissa.

Liikuntadiplomiin arvioidaan opiskelijan liikuntakykyisyys, liikuntatiedot, erityisosaaminen, harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä portfolio. Kurssiin kuuluvat kunto- ja liikehallintatestit, tutkielman tekeminen, arviointi oman lajin osaamisesta sekä portfolion tekeminen.

Lisätietoa saa liikunnanopettajilta sekä Opetushallituksen sivuilta.26.08.2020 11:35