Suoraan sisältöön

Opiskelu

Helsingin medialukion toimintakulttuurissa korostuu vahvasti opettajien ja opiskelijoiden välinen yhteistyö. Lähtökohtana on se, että lukio on kaikkien siellä toimivien työpaikka.

Opetuksessa korostuvat yhteiskunnassa selviytymisen ja oman elämän hallinnan kannalta välttämättömät valmiudet. Tavoitteena on kehittää opiskelijoiden ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja ja yhteistyövalmiuksia. Oppimisen kannalta keskeisiä ovat tiedonhankinnan, viestinnän ja tietotekniikan taidot sekä niiden kriittisen arvioinnin taidot.

Kouluvuosi on jaettu viiteen jaksoon, ja jokaisessa jaksossa opiskellaan eri aineiden kursseja. Lukion päättötodistuksen saadakseen on suoritettava vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista.

Opiskelijan arviointi tehdään kursseittain. Opiskelija näkee omat arvosanansa ja lukujärjestyksensä Wilma-järjestelmästä, johon myös alle 18-vuotiaan vanhemmat saavat käyttäjätunnuksen.

Medialinjalla opiskelevat sisällyttävät opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen mediakurssia, joista kolme on erikseen nimettyjä. Medialinjalla on Ilmaisu-, Yhteiskunnallinen ja Tietotekninen polku, joita pitkin voi edetä syventäen mediaosaamistaan ja ymmärrystään median maailmasta. Linjan opiskelijat saavat mediaopinnoista erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi.

Yleislinjan opiskelija voi valita mediakursseja, jos ryhmissä on tilaa.

Keskeiset opinnoissa tarvittavat ohjeet löydät opinto-oppaasta sekä muista tämän sivun alalaidasta löytyvästä linkkilistasta.11.06.2020 11:08