Suoraan sisältöön

Mediapainotteiset kurssit

Mediapainotteisia kursseja on monissa oppiaineissa. Tässä listassa näet tämänhetkisen opetussuunnitelmamme mediakurssit. 

Elokuva taiteen ja viihteen lajina MEDÄI1

Mistä syntyy elokuvan katselukokemus? Kurssilla tutustutaan eri genreihin ja elokuvakerronnan osatekijöihin. Kurssilla katsotaan erilaisia elokuvatyyppejä (mm. viihde-elokuva, taide-elokuva, lyhytelokuva) ja analysoidaan niiden elokuvakerrontaa.

TV-sarjojen maailma MEDÄI2

Sykkeestä Simpsoneihin, Raidista Rahapajaan! Rakastatko sarjojen katselua? Kurssilla tutustutaan monenlaisiin sarjoihin ja opitaan analysoimaan sarjoja niin tarinatasolla kuin kerronnan ja tematiikankin tasoilla.

Radiotyö MEDÄI3

Radio elää! Radiotyön kurssilla tutustutaan mm. radiojournalismiin, harjoitellaan puheilmaisua ja ideoidaan, suunnitellaan ja toteutetaan oma radiolähetys. Opintokäyntejä tehdään sekä julkisiin että kaupallisiin radioihin ja tutustutaan jatko-opintopaikkoihin.

Pelikulttuuri MEDÄI4

Kiinnostavatko pelit tai peliala? Kurssilla tutkitaan erityisesti digitaalisia pelejä ja opitaan arvioimaan esimerkiksi pelien arvoja ja pelaajalle tarjoutuvia rooleja. Tehdään opintokäyntejä ja kutsutaan vierailijoiksi pelialan asiantuntijoita.

Journalismi MEDÄI5

Haluatko toimittajaksi? Journalismin kurssilla perehdytään toimittajan työhön käytännön toiminnan avulla kirjoitetaan erilaisia lehtijuttuja (uutinen, reportaasi, artikkeli, jne.), tehdään haastatteluja ja käydään vierailuilla erilaisissa mediataloissa.

Julkaisuproduktio MEDÄI6

Syntyykö tekstiä, kertyykö kuvia? Tuotetaan julkaistavaa sisältöä koulun viestintäkanaviin tai yhteistyömedioihin ja kehitetään journalistisia taitoja.

Verkkokirjoittaminen ja sisällöntuotanto MEDÄI7

Bloggaa, vloggaa, kirjoita, kuvaa! Kurssilla opetellaan tekemään erilaisia verkkotekstejä ja mediasisältöjä ja ottamaan kohderyhmä huomioon.

Käsikirjoittaminen MEDÄI8

Mistä idea käsikirjoitukseen, miten kirjoitetaan kohtaus tai rakennetaan dialogi? Opetellaan käsikirjoittamisen perusteita ja kirjoitetaan käsikirjoitus esimerkiksi lyhytelokuvaan tai näytelmään – tai vaikka koulun musikaaliin.

Teatteriproduktio MEDÄI9

Tehdään teatteriesitys! Esitystä tehdessä tutustutaan teatterin tuotantoprosessiin ja kehitetään omia ilmaisutaitoja.

Kulttuuria ja mediaa Helsingissä MEDÄI10

Tunnetko Helsingin museot, elokuvateatterit tai muut kulttuurikohteet ja -tapahtumat? Kurssilla tutustutaan monipuolisesti Helsingin kulttuuritarjontaan erityisesti vierailujen merkeissä.

What's the News? MEDEN1

Opiskelijat perehtyvät englanninkieliseen uutismaailmaan sekä katsojana, tutkijana että itse tekemällä. Luvassa intensiivisiä ja kantaaottavia keskusteluja maailman tapahtumista ja ilmiöistä englanniksi! Olemme säännöllisesti vierailleet mm. Yhdysvaltojen suurlähetystössä (mediasuhteet) ja jonkin ison uutistuottajan ulkomaantoimituksessa sekä tuottaneet koulun mediastudiossa oman uutislähetyksen. 

Mediapsykologia MEDPS1

Mediapsykologian kurssilla paljastetaan, mitä psykologisia ilmiöitä on mediama?ailman takana ja millä tavoin media pyrkii vaikuttamaan ihmisiin. Kurssilla tarkastellaan, mitä psykologisia vaikutuksia medialla on ihmiseen ja mistä syistä ihminen käyttää erilaista mediaa. Kurssi edellyttää PS01-kurssin suorittamisen.

Maailmanpolitiikan polttopisteitä MEDHI1

Mikä on tämän hetken kovin kriisitilanne maailmassa? Siihen tutustut tällä kurssilla. Opettelemme katsomaan maailman nykypäivän konflikteja eri näkökulmista miksi ne syntyvät, miten niistä uutisoidaan maailman medioissa ja miten ne näkyvät maailmanpolitiikan näyttämöllä

Fiktiosta faktaan - elokuva historian tulkkina MEDHI2

Kurssilla tulkitaan elokuvia osana omaa aikakauttaan. Katselemme, miten maailma vaikuttaa elokuvaan ja toisaalta miten elokuva vaikuttaa maailmaan. Mikä elokuvan antamassa kuvassa loppujen lopuksi on totta ja mikä sepitettä eli fiktiota? Kurssin lopputyö on elokuva-analyysi.

Historia digitalisaation maailmassa MEDHI3

Kurssilla tutustutaan erilaisiin digitaalisiin lähteisiin ja aineistoihin sekä harjoitellaan lähdekritiikkiä ja medialukutaitoa. Kurssilla harjoitellaan tiedonhakua ja erilaisten aineistojen vertailua sekä laaditaan tilastojuliste, infograafi tai tutkielma digitaalisten lähteiden pohjalta. Kurssilla voidaan harjoittaa historian elävöittämistä ja historiallista empatiaa hyödyntäen esim. vr-teknologiaa ja erilaisia digitaalisia opetusteknologioita tutustuen esim. 3D-historiakierroksiin. Kurssilla voidaan laatia esim. "lööppejä", "some-päivityksiä" ja "meemejä" historian tapahtumista.

Media vallan välineenä MEDYH1

Sananvapaudesta sensuuriin ja propagandaan! Miten media muokkaa ideologioita tai identiteettejä? Tällä kurssilla opiskelijat pääsevät pohtimaan esimerkiksi median ja vallan välistä suhdetta, vapaan tiedonvälityksen merkitystä ja median toiminnan taloudellisia ja ideologisia periaatteita. Kurssilla tehdään vierailuja.

Media ja yrittäjyys MEDYH2

Kurssilla tarkastellaan median ja yritysten välisiä suhteita, erityisesti media-alan yrityksiä ja yritysten mediasuhteita. Mainonta ja markkinointi ovat olennainen osa kapitalistista markkinataloutta, jossa data on tärkein tuotantoväline ja media on kaupallisten kohtaamisten tärkein (j)alusta. Kurssilla harjoitellaan oman (todellisen tai kuvitteellisen) yritysidean kehittämistä ja jalostamista liiketoimintasuunnitelmaksi, jota visualisoidaan ja esitellään muille. Kurssilla tutustutaan yrityksen perustamiseen, yrittäjyyden ja rahoituksen eri muotoihin, yritysmainontaan ja -markkinointiin sekä harjoitellaan startti- ja kasvuyrityksistä tuttuja hissipuheita (pitchausta). Oman osaamisen ja ideoiden tuotteistamiseen ja markkinointiin eli sisäiseen yrittäjyyteen kiinnitetään myös huomiota.

Some ja vaikuttaminen MEDYH3

Rikkoiko some demokratian? Milloin datasta tuli maailman arvokkain resurssi? Mihin perinteistä mediaa enää tarvitaan? Tällä kurssilla perehdymme sosiaalisen median toimintaperiaatteisiin ja erityisesti sen rooliin vaikuttamisen kanavana. Kurssilla pääset luomaan, käsittelemään ja analysoimaan tietoa ja tekemään paljon itse! Olemme yleensä myös tehneet vierailuja esim mediataloihin ja erilaisiin yrityksiin.

Terveys ja media MEDTE1

Kiinnostavatko sinua terveyteen liittyvä mainonta ja markkinointi sekä sen kriittinen tulkinta? Entä terveyteen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt ja keskustelut mediassa ja niiden analysointi? Niiden lisäksi kurssilla harjoitellaan median terveydestä välittämien mielikuvien kriittinen lukutaitoa sekä pohditaan median merkitystä kansanterveyteen liittyvissä kysymyksissä, mm. terveystrendejä.

Kuvankäsittely MEDKU1

Kuvankäsittelyn kurssilla opiskellaan kuvanmuokkauksen perusteita ja tullaan tutuiksi kuvien käsittelyyn eri tavoin tietokoneen avulla. Harjoitustyöt tehdään omalla läppärillä tai hyödyntäen kuviksen välineitä. Keskeisinä sisältöinä ovat kuvanmuokkausohjelmien perustoiminnot. Tällaisia ovat esimerkiksi kuvan värien, kontrastin ja valoisuuden muokkaaminen, rajaaminen ja tiedostojen tallentaminen. Opiskelija oppii myös kuvatasojen merkityksen ja käytön sekä vektorigrafiikan ja bittikarttagrafiikan eron. Kurssin oppeja voi hyödyntää ylioppilaskirjoitusten kuvallisisissa tehtäväosioissa (esim. Maantiede/kartat) sekä kaikessa omassa kuvailmaisussaan eri kursseilla ja harrastuksissa. Kurssi antaa myös valmiuksia niille, jotka suuntaavat visuaalisen alan ammatteihin.

Videokurssi MEDKU2

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää liikkuvan kuvan ilmaisukeinoja ja hallitsee tarvittavan perustekniikan. Liikkuvan kuvan ilmaisukeinot ovat viime aikoina laajentuneet kamera- ja muun tekniikan kehittymisen myötä. Tällä kurssilla aloitetaan perusteista, mutta myös pidemmälle edistyneille löytyy haasteita. Kurssin käyneille on myös yleensä tarjolla produktioita joiden kautta voi harjoitella valmiuksia toimia alalla jonakin päivänä ammattilaisena.

Sarjakuvatyöpaja MEDKU3

Kurssilla tutustutaan sarjakuvan ilmaisullisiin perusteisiin ja ilmaisukeinoihin. Tällaisia ovat esimerkiksi puhekuplat, typografia ja värin käyttö. Opiskelija ymmärtää sarjakuvamaisen kuvailmaisun merkitys laajemminkin tiedon visualisoinnin ja muotoilun yhtenä keinona. Sarjakuva on hurjan monipuolinen tarinankerronnan menetelmä. Sarjakuva voi olla hupia, taidetta ja monenlaista viestintää. Ennen kaikkea se on myös ihan mahtavan hauskaa.

3D-mallinnus MEDKU4

Kurssilla opitaan ilmaisen Sketchup-ohjelman perusteita kolmiulotteisen tilan toteuttamiseksi tietokoneen avulla. 3D-mallintaminen on nykyää olennainen osa elokuvaa ja kaikkea liikkuvaa kuvaa, mutta myös arkkitehtuuria, tuotemuotoilua ja digitaalista tuotevalmistusta. Mallintaminen ja virtuaalisissa 3D-ympäristöissä toimiminen ovat voimakkaasti tulossa kaikkeen teolliseen tuotantoon, tutkimukseen, lääketieteeseen ja jopa taiteeseen. Tältä kurssilta saat ymmärrystä ja perustaitoja mallintamisesta.

Animaatio MEDKU5

Animaatio on ihan parasta! Animaatio luo liikettä ja eloa sinne, missä sitä ei ole. Se on liikkuvan kuvan ilmaisukeino, jota käytetään mm. Tutkimuksessa, peleissä, simuloinneissa, elokuvissa ja tv-tuotannossa elokuvallisena ilmaisukeinona sekä verkkojulkaisuissa muun muassa tiedon visualisoinnin välineenä. Kurssin käynyt opiskelija kykenee tuottamaan itse animaatioita ja käyttämään niitä osana mediatuotoksiaan.

Tiedon visualisointi - Infografiikan perusteet MEDKU6

Miten tieto muuttuu kuvaksi kuvasommittelun periaatteet, kuvasymbolit, graafiset elementit, projektiot ja väri osana visuaalista ilmettä. Julkaisun visuaalinen ilme; taitto, typografia ja kuvitus.

Musiikkitekniset taidot MEDMU1

Kurssilla perehdyt eri tilojen äänentoistoon sekä esitys- ja näyttämötekniikkaan. Opit huolehtimaan koulun eri tilaisuuksissa tarvittavasta teknisestä välineistöstä. Lisäksi kehität projektinhallinnallisia taitojasi teknisestä näkökulmasta. Musiikkiteknologian käyttö ja median rooli korostuvat jokaisessa projektissa.

Musiikkiteatteriproduktion suunnittelu MEDMU2

Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan yhteistyössä äidinkielen MEDAI8 Käsikirjoittamisen -kurssin kanssa musiikkiteatteriproduktion käsikirjoitus, musiikki (sävellys, sanoitus, sovitus), tanssikoreografiat, tekniikka-, lavastus- puvustus- ja markkinointisuunnitelmat. Media ja monilukutaito kytkeytyy kurssilla monimediaiseen ympäristöön ja useamman oppiaineen väliseen yhteistyöhön.

Musiikkiteatteriproduktion toteutus MEDMU3

Kurssilla opit harjoittelemaan ja valmistamaan yhteistyössä äidinkielen MEDAI9 Teatteriproduktio -kurssin kanssa yleisölle esitettävän musiikkiteatteriproduktion. Jos haluat laulaa, soittaa, tanssia, hoitaa tekniikkaa, näytellä, ohjata, puvustaa, lavastaa, maskeerata tai markkinoida, olet tervetullut tälle kurssille. Median rooli näkyy produktiotyöskentelyssä sekä sisällöntuottajan että kuluttajan näkökulmasta.

Sävellyttäminen MEDMU4

Kurssilla tutustut sävellyttämiseen yhteissäveltämisen muotona eri näkökulmista käsin. Lähtökohdaksi voidaan ottaa esim. kuva-, tila-, laite-, sana-, tai liikelähtöinen lähestymistapa. Kurssilla keskityt yhdessä säveltämiseen jonkin lähestymistavan kautta ja tutustut syntyneen tuotoksen erilaisiin taltiointitapoihin. Musiikki- ja muu teknologia on kurssilla vahvasti läsnä kurssin sisällöissä ja sävellyttämisen eri työ- ja lähestymistavoissa.

Median maailma MED01

Sukella median maailmaan! Median peruskurssilla tutustutaan median historiaan, erilaisiin median ilmiöihin ja median käsitteistöön. Opitaan ymmärtämään median toimintalogiikkaa ja median ja vallan suhdetta.

Monikamerastudion peruskurssi MED02

Tavoitteena on oppia monikamera- ja tv-studiotuotannossa tarvittavat perustiedot ja -taidot. Tavoitteena on antaa uskallusta ja innostusta tv-työstä. Olemme toteuttaneet pieniä harjoituksia, mutta myös suoria jopa tunnin mittaisia ohjelmia sekä koulumme opiskelijoille että laajemmalle yleisölle.

TV-tuotannon kurssi MED03 (jatko MED02-kurssille)

Tällä kurssilla keskitytään tarkemmin sisällöntuotantoon tv-työssä. Pyritään keksimään ja kehittelemään omia ohjelmia joita toteutetaan monikamerakurssin käyneiden kanssa. Apuna on usein myös koulun tekniikkatiimi. Olemme vierailleet monien tuotantoyhtiöiden tuotannoissa yleisönä.

Mainoskurssi MED04

Miten mainoksilla vaikutetaan? Tällä kurssilla opitaan muun muassa mainosten kielellisiä ja kuvallisia vaikutuskeinoja ja mainonnan käsitteistöä ennen kaikkea tekemällä itse mainoksia. Mainosalaan tutustutaan usein myös vierailujen tai vierailijoiden avulla. Kurssilla mainontaa käsitellään esimerkiksi kuvataiteen, historian ja yhteiskuntaopin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden näkökulmista.

Mediatuotoksia vierailla kielillä MED05

Lyhytelokuva, sarjakuva, laulun sanoitus… vain mielikuvitus on rajana! Kurssin mediatuotokset voivat olla suullisia tai kirjallisia, työskentelyvälineesi voi olla lyijykynä tai tietokone, ja pääset käyttämään kaikkia osaamiasi kieliä, itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa. Pääpaino on omien tuotosten tekemisessä, mutta kurssilla tutustutaan myös eri kielialueiden mediaan ja pyritään hyödyntämään ajankohtaista kulttuuritarjontaa.

Vapaaehtoistoiminnan kurssi MED06

Vapaaehtoistoiminnan kurssilla pääset tutustumaan monien kansalaisjärjestöjen toimintaan sekä osallistumaan vapaaehtoistoimintaan. Kurssin yhteydessä teet omasta vapaaehtoistoiminnastasi somejulkaisun.

Vaihtuvateemainen mediaprojektikurssi MED07

Tällä kurssilla tehdään mediaprojekti.

Median lukiodiplomi MELD5

Näytä mediataitosi! Kurssilla tehdään itsenäisesti diplomityö valitusta mediaan liittyvästä aiheesta. Lisäksi kirjoitetaan ohjatusti mediaelämäkerta, työsuunnitelma ja essee diplomityön aihepiiristä. Kurssin voi suorittaa, kun on opiskellut vähintään neljä mediakurssia.

Uskonnot ja media UE06

Paikkatietojärjestelmät MEDGE1

Ohjelmoinnin peruskurssi MEDAT1

Verkkosivujen tekeminen MEDAT2

Ohjelmoinnin jatkokurssi MEDAT3

Mobiilisovellusten ohjelmointi MEDAT4

Peliohjelmointi MEDAT5
03.11.2020 22:12