Suoraan sisältöön

Mediapainotteinen opetus

Mediapainotteisessa opetuksessamme korostuu viestintäsivistys eli medialukutaito. Se on taitoa hankkia, analysoida ja käsitellä kriittisesti tietoa. Kursseillamme opitaan myös tekemään mediaa.

Mediamaailmaa lähestytään yli 40 erilaisella mediakurssilla monesta eri näkökulmasta. Kurssit kytkeytyvät läheisesti useaan eri oppiaineeseen, esimerkiksi äidinkieleen, historiaan, yhteiskuntaoppiin, kuvataiteeseen, vieraisiin kieliin, tietotekniikkaan, psykologiaan sekä musiikkiin.

Mediaryhmiimme on erillinen haku, mutta jos mediakursseilla on tilaa, muutkin koulumme opiskelijat voivat valita niitä. Suoritettuaan vähintään kymmenen mediakurssia opiskelija saa mediaopinnoistaan erillisen todistuksen päättötodistuksensa liitteeksi.20.12.2020 22:57