Suoraan sisältöön
Katso yhteystiedot

Helsingin medialukio

Moisiontie 3
00730 Helsinki
PL 73301, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 82918
Toimipiste kartalla

Mediapainotteinen opetus

Opetuksessa korostuu viestintäsivistys eli medialukutaito. Se on taitoa hankkia, analysoida ja käsitellä kriittisesti tietoa. 

Mediamaailmaa lähestytään yli 40 erilaisella mediakurssilla monesta eri näkökulmasta. Kurssit kytkeytyvät läheisesti useaan eri oppiaineeseen, esimerkiksi äidinkieleen, historiaan, yhteiskuntaoppiin, kuvataiteeseen, vieraisiin kieliin, tietotekniikkaan, psykologiaan sekä musiikkiin.

Opiskelijat voivat valita näitä kursseja muiden lukio-opintojensa oheen oman kiinnostuksensa mukaan. Suoritettuaan vähintään kymmenen mediakurssia opiskelija saa mediaopinnoistaan erillisen todistuksen päättötodistuksensa liitteeksi.

Mediapainotteisen opetuksen omat sivut

Esikatselukuva medialinjan etusivusta12.10.2020 14:05