Medialinja

Opetuksessa korostuu viestintäsivistys eli medialukutaito. Se on taitoa hankkia, analysoida ja käsitellä kriittisesti tietoa. 

Mediamaailmaa lähestytään yli 40 erilaisella mediakurssilla monesta eri näkökulmasta. Kurssit kytkeytyvät läheisesti useaan eri oppiaineeseen, esimerkiksi äidinkieleen, historiaan, yhteiskuntaoppiin, kuvataiteeseen, vieraisiin kieliin, tietotekniikkaan, psykologiaan sekä musiikkiin.

Medialinjalla opiskelevat sisällyttävät opinto-ohjelmaansa vähintään 10 mediakurssia, joista kolme on erikseen nimettyjä.

Medialinjalla on Ilmaisu-, Yhteiskunnallinen ja Tietotekninen polku, joita pitkin voi edetä syventäen mediaosaamistaan ja ymmärrystään median maailmasta. Linjan opiskelijat saavat mediaopinnoista erillisen todistuksen päättötodistuksen liitteeksi. 

 Medialinjan kotisivutJAA
21.08.2018 14:20