Suoraan sisältöön
Katso yhteystiedot

Helsingin medialukio

Moisiontie 3
00730 Helsinki
PL 73301, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 82918
Lue lisää
Toimipiste kartalla

Medialinja

Opetuksessa korostuu viestintäsivistys eli medialukutaito. Se on taitoa hankkia, analysoida ja käsitellä kriittisesti tietoa. 

Mediamaailmaa lähestytään yli 40 erilaisella mediakurssilla monesta eri näkökulmasta. Kurssit kytkeytyvät läheisesti useaan eri oppiaineeseen, esimerkiksi äidinkieleen, historiaan, yhteiskuntaoppiin, kuvataiteeseen, vieraisiin kieliin, tietotekniikkaan, psykologiaan sekä musiikkiin.

Medialinjan opiskelijat voivat valita näitä kursseja muiden lukio-opintojensa oheen oman kiinnostuksensa mukaan. Suoritettuaan vähintään kymmenen mediakurssia opiskelija saa mediaopinnoistaan erillisen todistuksen päättötodistuksensa liitteeksi.

Medialinjan kotisivut
12.09.2019 12:32