Suoraan sisältöön

Kansainvälisyyskasvatus

Kansainvälinen toiminta Helsingin medialukiossa

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on edesauttaa koulumme opiskelijoiden kasvattamista kansainväliseen yhteistyöhön antamalla nuorille valmiuksia toimia jatkuvasti muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä. Globaalikasvatuksen kautta nuoret saavat käyttöönsä tietoa, taitoja ja välineitä monikulttuurisessa yhteiskunnassa selviytymiseen ja kasvamisessa vastuulliseen maailmankansalaisuuteen.

Kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteet ja toimintatavat noudattavat valtakunnallisia opetussuunnitelmien perusteita, ja niissä huomioidaan Helsingin kaupungin linjaukset sekä koulun omat painotukset. 

Kansainvälinen toiminta on yhdenvertaisesti kaikkien opiskelijoiden hyödynnettävissä, ja se koskettaa koko koulun työyhteisöä.

Ensimmäisellä tasolla kansainvälisyys on asenteita, joilla luodaan koulun tasolle toista ihmistä arvostava ja suvaitseva ilmapiiri globaalikasvatuksen teemoja hyödyntäen. 

Seuraavalla tasolla kansainvälisyys näkyy esimerkiksi oman koulun tai kunnan monikulttuurisuutena tai median välittämänä kuvana. 

Kolmannen tason muodostaa kansainvälinen osaaminen Suomessa, esimerkiksi yliopistojen, yritysten ja järjestöjen toiminnassa näkyvä kansainvälisyys.

Vasta viimeisellä tasolla kansainvälisyys näkyy varsinaisena liikkuvuutena, esimerkiksi toteutettavina matkoina ja leirikouluina.

Kansainvälisyyssuunnitelma18.09.2020 16:23