Suoraan sisältöön

Tietoa koulurakennuksesta

Helsingin medialukion vanhin osa on valmistunut vuonna 1964. Sen jälkeen rakennusta on laajennettu vuosina 1967, 1981 ja 2004.

Medialukion sisäilman laatua on tutkittu ja parannettu jo pitkään koska osa talon käyttäjistä on kokenut sisäilmaan liittyvää oireilua erityisesti rakennuksen vanhoissa osissa, joissa ilmanvaihto on ollut puutteellinen. Ilmanvaihtoa on 2010-luvulla pyritty parantamaan useaan otteeseen.

Medialukion vanhojen osien ulkoseinien lämmöneristeestä on löytynyt kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka ovat yhdessä ilmanvaihdon ja muiden vaurioiden kanssa vaikuttaneet rakennuksen sisäilmaan. Vaurioiden perusteellinen korjaaminen ja uusien ongelmien ehkäiseminen vaatii mittavan teknisen perusparannustyön, joka on aloitettu kesällä 2018.
Rakennuksen ilmanvaihto on säädetty korjattavilla alueilla ylipaineiseksi, jotta rakenteista ei pääsisi epäpuhtauksia sisäilmaan.

Kuntotutkimukset ja korjaukset

Kesällä 2018 alkaneessa urakassa rakennuksen vanhoissa osissa korjataan julkisivut, vesikatto ja ikkunat sekä tehdään muutoksia ilmanvaihtoon. Vuonna 2004 valmistuneessa uudessa osassa korjauksia ei tarvitse tehdä.
Korjaustöiden tavoitteena on parantaa koulurakennuksen sisäilman laatua sekä energiatehokkuutta. Ilmanvaihdossa huomioidaan myös se, että ennusteen mukaan tulevina vuosina kouluun tulee lisää noin sata oppilasta.
Korjaukset pyritään tekemään siten, että töistä aiheutuu käyttäjille mahdollisimman vähän haittaa. Korjausten aikana osa opetuksesta järjestetään koulun pihalle rakennetussa väistötilassa.

Korjaukset tehdään viidessä vaiheessa, jotta opiskelu voi jatkua niiden aikana mahdollisimman normaalisti. Työt alkavat rakennuksen C-siivestä. Ensimmäisen osan korjaukset valmistuvat arviolta marraskuuhun 2018 mennessä. Korjausurakka kokonaisuudessaan valmistuu kesällä 2020. Kaupunki käyttää korjauksiin noin kahdeksan miljoonaa euroa.
Lisätietoja

Kouluun tehdyt korjaukset

Toni Lähdemäki, projektipäällikkö
toni.lahdemaki@hel.fi
Puh. 09 310 39351
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimialaJAA
28.05.2019 13:27