Suoraan sisältöön

Johtokunta

Lukion johtokunta koostuu vanhempien, henkilöstön ja täysi-ikäisistä opiskelijoiden edustajista. Alaikäisillä opiskelijoiden edustajilla voi olla johtokuntien kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokuntien tehtävät määritellään Helsingin kaupungin hallintosäännössä.

Johtokunta mm. hyväksyy vuosittain lukion opetussuunnitelmaan perustuvan toimintasuunnitelman, lukuun ottamatta vuotuisia työaikoja. Johtokunta hyväksyy myös lukion järjestyssäännöt tai antaa muut lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset. Lisäksi johtokunta voi erottaa lukion opiskelijan enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on esitutkinnassa epäiltynä rikoksesta.

Johtokunnan pöytäkirja tuodaan tälle sivulle kunkin kokouksen jälkeen heti, kun pöytäkirja on tarkastettu.

Pöytäkirjat 2021

Johtokunnan kokous 24.3.2021
Johtokunnan kokous 2.6.2021

Pöytäkirjat 2020

Johtokunnan kokous 23.9.2020
Johtokunnan kokous 26.5.2020

Pöytäkirjat 2019 

Johtokunnan kokous 25.9.2019 
Johtokunnan kokous 27.5.2019
Johtokunnan kokous 26.3.2019

Pöytäkirjat 2018

Johtokunnan kokous 20.9.2018
Johtokunnan kokous 6.6.2018
 

Johtokunnan jäsenet
15.06.2021 16:35