Hoppa till innehållet

Fostran och utbildning

För barn erbjuds undervisning i finska eller svenska på daghem. Dessutom kan de delta i förberedande förskoleundervisning. För barn och deras föräldrar ordnas verksamhet där de kan förbättra sina kunskaper i finska eller svenska samt lära känna den finländska kulturen och det finländska samhället. För skolelever, gymnasister och yrkesstuderande erbjuds handledande utbildning och undervisning i finska. Även vuxna kan avlägga grundskolan.
04.02.2020 08:44