Suoraan sisältöön

Tilastot

Helsingin kasvu syntyy maahanmuutosta

Helsingin väestönkasvu ja työikäisten määrän kasvu perustuu maahanmuuttoon. Vuonna 2018 15,3 % kaupungin väestöstä oli vieraskielisiä. Määrän ennustetaan kasvavan 26 %:iin väestöstä eli n. 100 000 henkilöllä vuoteen 2035 mennessä. Helsingin kotimaankielisen työikäisen väestön ennustetaan puolestaan vähenevän vuoteen 2030 mennessä. Työikäisten vieraskielisten määrän arvioidaan kuitenkin kasvavan 53 500 henkilöllä, joten kokonaisuutena Helsingin työikäisten määrä kasvaa. Vuonna 2030 useamman kuin joka neljännen työikäisen ennustetaan olevan vieraskielinen.

Työllisyystilanne vieraskielisillä muita heikompi

Vuoden 2017 lopussa Helsingin työttömistä 21 % oli vieraskielisiä. Heidän määränsä on kasvanut vuoden 2009 lopusta yli 80 prosentilla. Helsingin pitkäaikaistyöttömistä 39 % ja alle 30-vuotiaista työttömistä 22 % oli vieraskielisiä.

Ulkomaalaistaustaisista työikäisistä noin 50,5 % kuului työllisiin, 24,1 % työttömiin ja 25,4 % työvoiman ulkopuolelle vuonna 2016 lopussa. Erot ryhmien välillä ovat suuria – joillakin kieliryhmillä työttömyysprosentit nousevat jopa yli kuudenkymmenen.

Joka kuudes lapsi on vieraskielinen ja toinen sukupolvi kasvaa aikuisuuteen ja työikään

Tällä hetkellä noin joka kuudes helsinkiläinen lapsi on vieraskielinen. Vuonna 2030 arviolta jo joka neljäs lapsi puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Myös toinen sukupolvi kasvaa aikuisuuteen ja työikään. Valtaosa Suomessa syntyneistä toisen polven nuorista on kouluikäisiä. Helsingissä toisen polven maahanmuuttajia on vuonna 2018 alussa noin 18 000, joista 75 prosenttia on alle 16-vuotiaita. Jo 10–15 vuoden päästä suuri osa aikuisuuden kynnyksellä olevista helsinkiläisistä on toista polvea.

Helsingin kaupungin tietokeskuksen ylläpitämälle Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä -sivustolle on koottu tilastoja Helsingin ulkomaalaistaustaisten, vieraskielisten ja ulkomaan kansalaisten väestörakenteesta sekä muuttoliikkeestä, asumisesta, koulutuksesta, työssäkäynnistä ja toimeentulosta.

Lisätietoa

Ulkomaalaistaustaiset Helsingissä  01.04.2019 13:49