Suoraan sisältöön

Lukio-opinnot

Peruskoulun jälkeen voit jatkaa opintojasi lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa. Lukio-opinnot ovat teoreettisempia kuin ammatillinen koulutus.

Valmistava koulutus

Voit hakea lukioon valmistavaan koulutukseen, jos kielitaitosi ei vielä riitä lukiossa opiskeluun.

Lukioon valmistava koulutus

Suomi toisena kielenä -opetus

Voit opiskella äidinkieli ja kirjallisuus -oppiainetta suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos äidinkielesi ei ole suomi, ruotsi tai saame.

Suomi toisena kielenä -opetus lukiossa

Monikieliset ohjaajat 

Monikieliset ohjaajat tarjoavat neuvontaa ja ohjausta opinpolun eri vaiheissa. Lukion monikielisten ohjaajien tehtävänä on vahvistaa ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden ja heidän perheidensä osallisuutta ja tarjota tukea arjen haasteissa. Helsingin kaupunki tarjoaa ohjausta arabian, somalin, venäjän, persian, englannin ja suomen kielillä.

Monikielinen ohjaus tukee opiskelijan hyvinvointia ja opintoja. Ohjaajat tarjoavat apua esimerkiksi opintojen suunnittelussa, jatko-opintomahdollisuuksien pohtimisessa ja harrastusten etsimisessä. Nuorten äänen kuuleminen ja osallisuuden tukeminen ovat ohjaajien tehtäviä.

Yksi monikielisten ohjaajien tärkeimmistä tehtävistä on kodin ja oppilaitoksen yhteistyön tukeminen. Yhteistyö helpottuu, kun on mahdollisuus käyttää omaa äidinkieltä asioiden selvittämiseen ja tiedon jakamiseen. Monikieliset ohjaajat antavat tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, oppilaitoksen toimintatavoista ja opastavat Wilman käytössä. Lisäksi monikieliset ohjaajat avaavat oppilaitoksen muulle henkilökunnalle ulkomaalaistaustaisten perheiden tilannetta ja haasteita.


Ohjaajien yhteystiedot

 Ali Meriluoto

 • persia, suomi
 • 09 310 26182
 • ali.meriluoto@edu.hel.fi
 • Helsingin aikuislukio ja aikuisten perusopetus

 Jama Isse

 • somali, suomi
 • 09 310 27044
 • abdiasis.jama.isse@edu.hel.fi
 • Vuosaaren lukio

Munira Hassan

 • somali, suomi
 • Helsingin medialukio

Safia Abdulkarim

 • somali, suomi
 • Helsingin kielilukioUskonnon opetus

Voit opiskella monia eri uskontoja Helsingin kaupungin lukioissa. Voit myös osallistua muun rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan järjestämään opetukseen ja saada siitä lukion suorituksen. Jos et kuulu uskonnolliseen yhdyskuntaan, sinulle opetetaan elämänkatsomustietoa uskonnon sijaan.

Uskonnon opetus lukiossa08.12.2020 10:33

Lukioon hakeminen

Voit hakea lukioon yhteishaussa.

Lukio-opinnot

Voit opiskella lukiossa monipuolisesti eri oppiaineita.

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto suoritetaan lukion päättövaiheessa.

Apua ja tukea lukio-opiskelijalle

Saat lukiossa apua ja tukea opintoihin sekä hyvinvointiin.

Lukiot Helsingissä

Voit saada lukiokoulutusta eri puolilla Helsinkiä.