Suoraan sisältöön

Kasvatus ja koulutus

Lapsille tarjotaan suomen tai ruotsin kielen opetusta päiväkodissa. Lisäksi he voivat osallistua valmistavaan esiopetuksen. Lapsille ja heidän vanhemmilleen on toimintaa, jossa he voivat parantaa suomen tai ruotsin kielen taitoaan sekä tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Koululaisille, lukiolaisille ja ammatillisiin opintoihin osallistuville tarjotaan valmistaa koulutusta ja suomen kielen opetusta. Myös aikuiset voivat suorittaa peruskoulun.
04.02.2020 08:32