Rakentaminen

Liikuntavirasto rakentaa, rakennuttaa ja perusparantaa kiinteistöjä vuosittain. Liikuntatoimen hallinnassa on noin 146 500 neliömetriä rakennuksia, maa-alueita 4 800 hehtaaria ja vesialueita 3 900 hehtaaria Helsingissä ja lähikunnissa.

Liikuntatoimi osallistuu kaavoituksen yhteydessä liikunta-paikkojen rakentamisen edellytysten turvaamiseen sekä uusilla että vanhoilla asuinalueilla ja valmistelee hankkeiden toteutusta ja rakentamista. Yhteistyötahoina ovat mm. kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, opetusvirasto, rakennusvalvontavirasto, nuorisoasiainkeskus, kiinteistövirasto, rakennusurakoitsijat, yksityiset yrittäjät ja erilaiset järjestöt sekä liikuntaseurat.

Hankkeet

JAA