Kalastus

Helsingin vesissä elää noin kuusikymmentä kalalajia. Rikas kalasto selittyy kaupungin monipuolisilla kalavesillä. Helsingin vedet ulottuvat avomereltä saariston kautta reheviin rannikon merenlahtiin, joihin laskee Vantaanjoen ohella useita pienempiä purovesistöjä.
Helsingin kaupunki omistaa 14 600 hehtaarin suuruisen merialueen kaupungin läheisyydessä ja lähikunnissa. Tällä alueella voi kalastaa lunastettuaan kalastusluvan.

Lisätietoja kalastuksesta ja kalaluvista

Kalastusluvat verkosta

 

JAA