Distansarbete, skolavslutning och studentfest

Corona läget har gjort ändringar i vårt program för de avslutande veckorna.

  1. Distansarbetet fortsätter för årskurs 1-2 skolåret till slut.
  2. Ingen närundervisning ordnas i skolan. Hoplaxskolans högklasser kommer att placeras i Lärkan under de återstående skolveckorna.
  3. Vi följer normalt schema och provveckoschema fram till 29.5.
  4. "Stadsorienteringen 29.5" kommer inte att ordnas enligt normala traditioner, mer info om denna dags program ges till studerande inom kort.
  5. Skolavslutningen för 1-2 ordnas på distans av grupphandledarna, lördagen 30.5., mer info ges till studerande inom kort
  6. Ingen studentfest ordnas i skolan 30.5. Studenterna firas i skolan lördagen 29.8. kl. 10-ca 12.
  7. Betygsutdelning (samt stipendieutdelning) för studenterna ordnas före sommaren. Mer info ges till de blivande studenterna specifikt.