Antagna 2021

Välkomna alla nya studerande till Lärkan!

Nedan hittar ni listan på nya studerande. Alla ombeds bekräfta sin studieplats med att skicka en epost till rektor Magnus Westerlund (magnus.westerlund(at)hel.fi). Ni får ett infobrev om skolstarten då ni bekräftat er studieplats.

Bekräfta gärna er studieplats 17-18.6!


Antagna 2021