Hoppa till innehållet

Lärkans profilering

globalt, kommunikation och kunskap

Lärkan Global

Vår globala satsning syns i många av våra kurser, bl.a. erbjuder vi flera extra ekonomikurser med global förankring. Studerande får lära sig att ha djupgående och analytiska diskussioner kring globala frågor. Det globala syns även i flera av våra internationella projekt och vi brukar även besöka de s.k. MR-dagarna (Mänskliga Rättigheter) i Stockholm. Läs mer om de internationella projektet under "Info om skolan". Vi arbetar systematiskt med Agenda 2030 målen.

 • är att ha kontakt med världen utanför skolan
 • är att kunna sätta sig in i en annan människas situation
 • är att öka förståelse för ekonomi, kultur och politik
 • är att vi inser att vi är en del av en större helhet
 • är att möta en föränderlig värld

 

Lärkan Kunskap

Vår kunskapssatsning handlar långt om att understryka vikten av analys och kritiskt tänkande. Detta är genomgripande för alla våra kurser. Vi vill förbereda våra studerande på tredje stadiet och orientera dem i arbetsmetoder som de kan ha nytta av i sina framtida studier. Vi satsar mycket på projektarbeten. Inom de naturvetenskapliga ämnena (matematik, fysik, kemi och och biologi) har vi utarbetat en alldeles unik ämnesövergripande helhet.

 • är fördjupad kunskap inom alla olika ämnesområden
 • är möten mellan skola och samhälle
 • är utmaning på din egen nivå
 • är målmedvetet arbete och goda resultat
 • är ett steg mot högskolestudier

 

Lärkan Kommunikation

Vi tror att vikten av goda kommunikativa färdigheter kommer att öka i framtidens värld. Presentationer, retorik, drama, bildanalys, film och fotografering är bara några saker som är viktiga i vår skolvardag. Vi vill belysa mångfalden av kommunikativa färdigheter samt ge våra studerande en möjlighet att utveckla sina egna färdigheter. Det är viktigt att studerande hittar sina egna styrkor och vidareutvecklar dem. Den öppna dialogen i skolan är viktig för oss.

 • är att förmedla sin kunskap
 • är att vilja och våga ge uttryck för sina åsikter
 • är att kommunicera med hjälp av olika medier
 • är att samarbeta och möta andra
 • är att använda sina styrkor

 07.12.2020 11:28

Följ oss                                                                                 

Facebook                                        

Instagram

Kamratförbundet Lärkorna                                                                            

Dokument och resurser

Studieguide                                                                                             

Lärkans läroplan 2016                                                          

Lärkans läroplan 2021

Helsingfors stads läroplan för gymnasier 2021

Kursutbud 

Infofilm 2019

Office365

Wilma