Aineistopankki: Jussi Hellsten

Vad är min ansökans status?

Vi väljer hyresgästerna baserat på deras bostadsbehov och de sökkriterier som anges i ansökan. Valet av hyresgäster är baserat på lagstiftning och på principer som stadsstyrelsen bekräftar. Eftersom bostadsförmedlingen inte baserar sig på ett kösystem, kan vi inte ta fram några uppgifter om ansökningens status.

Det är inte möjligt att skynda ansökan genom att kontakta kundservicen. Det är viktigt att uppdatera ansökan och skildra bostadsbehovet så uppriktigt som möjligt. Det är omöjligt att uppskatta väntetiden till en bostad, eftersom den är beroende av hur bostäder blir lediga, vilket slags bostäder som blir lediga och den sökandes önskemål.

Du kan öka dina chanser att få en bostad bland annat genom att ange så många områden som möjligt i dina önskemål. Vi erbjuder dig bara bostäder från de områden som du angett som önskemål. Också önskemål om hiss och balkong begränsar chanser att få en bostad, för att inte alla bostäder som blir lediga har en hiss eller en balkong.

Hur länge en ansökan varit i vårt system har ingen betydelse för huruvida du får bostadserbjudanden eller inte. För att bara ett litet antal bostäder blir lediga och det finns ett stort antal sökande, kan inte vi erbjuda en bostad till alla som vill ha en. I vårt system finns kontinuerligt cirka 23 000 aktiva ansökningar och vi förmedlar cirka 3000-4000 bostäder varje år.


DELA