Utlåtande för bostadsbyte

Heka har testat en ny praxis med disponentutlåtandet i bostadsbyte från början av december 2018. Under denna tid krävdes disponentutlåtandet av Hekas bostadsbytare först om man fick en bostadserbjudande, inte när man lämnade in ansökan.

Det här förfaringssättet hat fungerat så bra, att man har beslöt sig att fortsätta jämlikt i framtiden. Dessutom ändrades namnen: disponentutlåtandet blir utlåtande för bostadsbyte.

Mer information på Hekas websida

Mer information om bostadsbyte här