Det är nu möjligt att söka en bostad för tillfälligt boende

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) erbjuder nu kortvariga hyresbostäder för tillfälligt boende. Bostäderna är ämnade för människor som behöver flytta ut från det egna hemmet för några månaders tid på grund av stambyte, utstationering eller praktik. De kortvariga kontrakten är två till fem månader långa.

Sök bostaden här


DELA