Bild av nyproduktion på Mjölövägen 4

Nya Heka bostäder kommer att färdigställs i Degerö i september 2020

Ansökningsperiod för nya bostäder i Degerö på Mjölövägen 4 är 15. – 28.4.2020.

Mjölövägen 4 har 125 bostäder. Det finns många enrumslägenheter, några tvåor men också treor och 4-rum bostäder för familjer.  

Husen beräknas vara inflyttningsklara 30.9.2020.

Mer information

Bild: Arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy