79 nya Heka bostäder kommer att färdigställs i Kungseken i februar

Ansökningsperiod för de här nya bostäderna på Bildkonstnärsgatan 2 är 7. – 20.11. I flervåningshus finns det enrumslägenheter, tvåor, treor och två 4-rum bostäder. I rådhuset finns det sju 4-rum bostäder för familjer. Bostäder beräknas vara inflyttningsklara 28.2.2019.

Kungseken är ett nytt område i nordvästra Helsingfors invid Centralparken och Vanda å. Mer information på Uutta Helsinkiä websidan.

Läs mer om Bildkonstnärsgatan