ARA-bostäder av Helsingin Korkotukiasunnot ombildas till fritt finansierade hyresbostäder

KKOy Helsingin Korkotukiasunnot fusioneras med KOy Auroranlinna den 31.12.2019 och bolagets nuvarande 1 604 ARA-bostäder ombildas till fritt finansierade hyresbostäder.

Bostäder av Korkotukiasunnot förmedlas som ARA-bostäder till slutet av året. Därefter sker ansökan till bostäderna via vuokraovi.com, på samma sätt som till andra fritt finansierade bostäder som ägs av Helsingfors stad.

Nuvarande hyresgästers av Korkotukiasunnot hyreskontrakt består oförändrade efter ägarbytet. I fortsättningen kan hyresgästerna inte göra bostadsbyten med varandra och hyrorna fastställs på samma sätt som i stadens andra fritt finansierade hyresbostäder.