Alla hyresgäster för bostäder på Timmermansgatan har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder på Timmermansgatan har nu valts ut och blivit informerad om valet.

I Hertonäs färdigställs 178 nya Heka bostäder i august. Stadin asunnot mottag 4759 ansökningar.