Alla hyresgäster för Sienagränden har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder på Sienagränden 2 har nu valts ut och blivit informerad om valet.

Information om kommande nyproduktion finns här