Alla hyresgäster för bostäder på Risdammsvägen har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder på Risdammsvägen 3 har nu valts ut och blivit informerad om valet.

I Åggelby färdigställs 75 nya Heka bostäder i maj. Stadin asunnot mottag 2993 ansökningar.