Alla hyresgäster för bostäder i Hundholmsvägen har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder i Hundholmsvägen har nu valts ut och blivit informerad om valet.

I Kronbergsstranden färdigställs 104 nya Heka bostäder i december.  Stadin asunnot mottag 1820 ansökningar.

DELA