Hyresgäster för nyproduktion

Alla hyresgäster för bostäder på Kanariegränden 2 har nu valts ut och blivit informerad om valet. Stadin asunnot mottag 4340 ansökningar.

Valet av hyresgäster för Kapten Sundmans gata 1-3 i Fiskehamnen tar ännu en vecka eller två. De nya hyresgästerna skall informeras per SMS och e-post.