Alla hyresgäster för Kyösti Kallios väg har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder på Kyösti Kallios väg 1a har nu valts ut och blivit informerad om valet.

Information om kommande nyproduktion finns här.