Alla hyresgäster för bostäder på Kapten Sundmans gata har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder på Kapten Sundmans gata har nu valts ut och blivit informerad om valet.

I Fiskehamnen färdigställs 87 nya Heka bostäder i maj. Stadin asunnot mottag 4842 ansökningar.