Alla hyresgäster för Fiskehamnsgatan och Kungseksringen har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder på Fiskehamnsgatan 15 och Kungseksringen 14 har nu valts ut och blivit informerad om valet.

Information om kommande nyproduktion finns här.