Alla hyresgäster för bostäder i Bahamasgatan och på Lilla Ullholmsvägen har valts ut

Alla hyresgäster för bostäder i Bahamasgatan 2 på Lilla Ullholmsvägen 3 har nu valts ut och blivit informerad om valet.

Stadin asunnot mottag 4519 ansökningar för bostäder i Bahamasgatan och 2119 ansökningar för bostäder på Lilla Ullholmsvägen.