Handläggning av ansökan av kundtjänst har ändrad

Handläggning av bostadsansökan av Stadin asunnot kundtjänst har ändrad. Från och med nu, redigerar vi inte personuppgifter, inkomst eller adressinformation om ansökningar som lämnas in utan stark autentisering. Om din situation har förändrats måste du göra en ny bostadsansökan. Hur länge en ansökan varit i vårt system har ingen betydelse för huruvida du får bostadserbjudandet eller inte.