Bostäder för tillfälligt boende

Det är nu möjligt att söka Hekas bostäder för tillfälligt boende. Bostäderna är ämnade för människor som behöver flytta ut från det egna hemmet för några månaders tid på grund av stambyte, utstationering eller praktik.

De flesta bostäderna hyrs ut för 1.4.-31.8.2019, minimalt för två månader.

Sök bostaden här