Ansökningsperiod för nyproduktion på Törnrosabrinken har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 4398 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av mars 2020.