Heka's nyproduktion på Tullbergsvägen

Ansökningsperiod för nyproduktion på Tullbergsvägen har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 2797 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av januari 2021.

Bild: Arkkitehtitoimisto Hannunkari & Mäkipaja Oy