Hekas nyproduktion på Kyösti Kallios väg

Ansökningsperiod för nyproduktion på Kyösti Kallios väg har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 5546 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av juli 2020.