Ansökningsperiod för nyproduktion på Håkansviksgatan har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 2716 ansökningar för Håkansviksgatan 1 och 2698 ansökningar för Håkansviksgatan 3. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av juni 2020.