Bild av Hekas nyproduktion på Mjölövägen

Ansökningsperiod för nyproduktion på Mjölövägen har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 2902 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av juli 2020.

Bild: Eeva Mynttinen