Nyproduktion på Livornogatan

Ansökningsperiod för nyproduktion på Livornogatan har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 5469 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av november 2020.

Obs! En ny tid, Livornogatan 7 beräknas vara inflyttningsklar 31.12.2020.

Bild: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy