Ansökningsperiod för Lilla Ullholmsvägen har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 2119 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av augusti.