Bild av Hekas nyproduktion på Krämarbackastigen

Ansökningsperiod för nyproduktion på Krämarbackastigen har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 2611 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av december 2020.

Bild: Arkkitehtitoimisto Tiuru ja Lommi Oy