Ansökningsperiod för nyproduktion på Kapten Sundmans gata har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottag 4842 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före 30.4. per SMS och e-post. Andra sökande får ingen meddelande, men vi annoserar på vår hemsida när alla hyresgäster har valts ut.