Ansökningsperiod för nyproduktion på Kanariegränden har avslutat

Ansökningsperiod för nyproduktion på Kanariegränden har avslutat. Tack för ditt intresse, vi mottag 4340 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före 30.4. per SMS och e-post. Andra sökande får ingen meddelande, men vi annoserar på vår hemsida när alla hyresgäster har valts ut.