Ansökningsperiod for nyproduktion i Storåkersvägen har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottog 2401 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slutet av oktober.


DELA