Ansökningsperiod för nyproduktion på Risdammsvägen har avslutat

Tack för ditt intresse, vi mottag 2993 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före 31.3.2019 per SMS och S-post. Andra sökande får ingen meddelande, men vi annoserar på vår hemsida när alla hyresgäster har valts ut.