Ansökningsperiod för nyproduktion i Godahoppsgatan har avslutat

Ansökningsperiod för nyproduktion i Godahoppsgatan har avslutat. Tack för ditt intresse, vi mottog 3590 ansökningar. De nya hyresgästerna skall informeras före slut av oktober.


DELA